Etikettaffärsråd-och-tips
Läst 424 ggr
ElsaJohansson
2017-12-23, 10:38

5 Strategier För Att Slå Konkurrenterna

Samtliga egenföretagare är förstås ute efter att lyckas på marknaden, men hur gör man för att lyckas bättre än konkurrenterna? Konkurrensen varierar förstås beroende på vilken marknad det handlar om, men det existerar i alla fall i stort sett alltid i någon grad, oavsett inom vilket området det är man försöker lyckas. Här nedan får du tips på hur du uppnår bäst resultat i ditt företag, kanske genom att hitta en affärskonsult eller på något annat vis.

  1. Känn till marknaden väl

Ett sätt att lyckas på marknaden är att ha god kännedom om marknadens förutsättningar samt dina konkurrenter. Ta därför reda på deras svagheter respektive styrkor, och gör ditt bästa för att utnyttja denna vetskap för din egen vinnings skull. På så sätt kan du skaffa dig ett övertag gentemot marknadens övriga aktörer och se till att kunderna väljer dig istället för dem.

Det är också viktigt att du gör detta på rätt sätt. Detta innebär att du bör avstå från att använda dig av omoraliska metoder och liknande. Ditt rykte är nämligen i stort sett lika viktigt som din kännedom gällande marknaden, och skulle du skaffa dig ett dåligt sådant genom att använda dig av fula metoder så kan det få mycket allvarliga konsekvenser för dig och din verksamhet.

  1. Konsultförsörjning

Det finns gott om professionell hjälp att få ute på marknaden, och detta är något du starkt rekommenderas att använda dig av. Dessa har nämligen en erfarenhet som du kan dra mycket nytta av i form av tips och råd, och det kan visa sig vara skillnaden mellan att lyckas eller att inte lyckas med din verksamhet. Konsultföretag, enskilda konsulter, affärsanalytiker, och så vidare, finns det nämligen gott om. Deras syfte är just att hjälpa företagare att lyckas trots konkurrensen och de ibland hårda villkor som gäller på marknaden. Det är betydligt bättre att spendera en summa på att anlita professionella konsulter och på så vis lyckas med ditt företag, än att försöka klara dig på egen hand utan tillräcklig expertis eller erfarenhet.

  1. Lägg stort fokus på kommunikationen med kundernastort fokus på kommunikationen med kunderna

Att kommunicera med dina kunder på ett trevligt och respektfullt sätt är helt klart en faktor som är mycket viktig för att lyckas. Inga kunder kommer att vilja ha med dig och ditt företag att göra om de känner att du sköter dig oprofessionellt eller rentutav otrevligt. Det spelar ingen roll hur bra service du har i övrigt, känner kunderna att du inte respekterar dem eller på något sätt försöker utnyttja dem, då kan det få mycket negativa konsekvenser för dig och dina mål.

Bemöt därför alltid kunderna med ett leende, var ärlig, tillgänglig och hjälpsam så att de känner sig uppskattade. Detta kan mycket väl nämligen vara just det som får dem att välja ditt företag istället för någon av dina konkurrenter.

  1. Utmärk dig på ett positivt sätt

Ett annat sätt att få kunderna att satsa på dig och ditt företag istället för någon av konkurrenterna är skilja dig från mängden på ett positivt sätt, och på så vis få kunderna att välja dig istället för någon annan aktör. Detta kan röra dig om olika faktorer, och exempel på dessa är att du kan erbjuda produkter eller service med en bättre kvalitet än konkurrenternas, eller att dina priser är betydligt förmånligare än konkurrenternas sett ur kundernas perspektiv. Lyckas du med detta har du redan kommit en lång väg för att lyckas i konkurrensen, och eftersom ryktet sprider sig snabbt så lär det få allt fler kunder att vända sig till dig snarare än till dina konkurrenter.

  1. Satsa på marknadsföringen

Det spelar ingen roll hur bra service du erbjuder, eller hur hög kvalitet dina produkter håller, om kunderna inte känner till att du finns så kommer de av förklarliga skäl ändå inte att välja dig. Att satsa på en framgångsrik marknadsföring och tala om för kunderna att du finns så att du lockar dem till sig är därför väldigt viktigt. Det handlar bland annat om att skapa ett gott intryck, och på så sätt ge kunderna en bra bild av dig och din verksamhet. Lyckas du med detta är chansen också mycket stor att de väljer just din verksamhet.

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% } a:link { so-language: zxx }

Det är mycket viktigt att använda sig utav strategier, en strategi som fungerar för ett företag behöver dock nödvändigtvis inte fungera för ett annat. Andra delar som är viktiga är förstås marknadsföring och att nå ut till kunderna.

Upp till toppen